پاورپوینت در مورد شناخت و طراحی مبلمان نسب به معماری منزل -19 اسلاید

پاورپوینت در مورد شناخت و طراحی مبلمان نسب به معماری منزل -19 اسلاید

پاورپوینت در مورد شناخت و طراحی مبلمان نسب به معماری منزل -19 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

 

 

 

شکل

جنس

ابعاد و تناسبات انسانی

شناخت

تحلیل ستون

 

تحلیل پله 1

نتیجه گیری

•ارتفاع پله