پاورپوینت مروري بر نابجايي ها -63 اسلاید

پاورپوینت مروري بر نابجايي ها -63 اسلاید

پاورپوینت مروري بر نابجايي ها -63 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

•صفحه اي كه خط نابجايي را در برمي گيرد صفحه لغزش ناميده مي شود.